Заголовок
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЛІКАР ДИТЯЧИЙ-ХІРУРГ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ
БІЛЕТНА ПРОГРАМА для проміжної атестації очного циклу навчання лікарів-інтернів за спеціальністю «Дитяча хірургія»
Тематичний план практичних занять лікарів-інтернів за фахом «ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ»
НАВЧАЛЬНИЙ ЛЕКЦІЙНИЙ ПЛАН підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Дитяча хірургія»» на кафедрі дитячої хірургії (очна частина інтернатури)
Р О Б О Ч И Й П Л А Н “Інтренатура з дитячої хірургії“
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ”
СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЛІКАРІВ – ІНТЕРНІВ ДИТЯЧИХ ХІРУРГІВ
Завдання лікарям- інтернам на базах стажуваня за спеціальністю “Дитяча хірургія”
Методичний комплекс з спеціальності “Дитяча хірургія”
Перелік літератури для лікарів інтернів за фахом «Дитяча хірургія»