Історія кафедри

У Вінниці, згідно наказу головного лікаря № 44 від 13.02.1960 року, на базі дитячого відділення обласної Пироговської лікарні вперше було відкрито дитяче хірургічне відділення. Його очолила фронтовий лікар, ординатор хірургічного відділення, за сумісництвом асистент кафедри шпитальної хірургії Вінницького медичного інституту, ерудована, високопорядна, інтелігентна людина – Клавдія Степанівна Белецька. До штату відділення були переведені: Фіщенко О.Я. (майбутній завідувач опорної кафедри загальної хірургії в Україні), Кедик А.Н., Мазур Ф.П., Пасічник В.П. У серпні 1960 р. до них приєднався І.І. Києвський, який працює дитячим хірургом і донині.

Відділення базувалось на 40 ліжках (20 хірургічних, 10 ортопедо-травматологічних, 10 урологічних). Умови праці були важкими для кожного члена колективу. Станом на 1964 р. у відділенні працювало 37 чоловік. Ще багато років зберігався масочний ефірний, пізніше фторотановий наркоз. Лише в середині 1960-х років почали пробиватися перші паростки інфузійної терапії, яка тривалий час проводилася підшкірно. Майже кожний випадок гострого гематогенного остемієліту закінчувався хронізацією, інвалідізацією або смертю хворого.

1У серпні 1966 р. з Кримського медичного інституту до Вінниці для відкриття новоствореного доцентського курсу хирургії дитячого віку приїхав дитячий хірург, к.мед.н. Ю.П. Кукуруза. До штату кафедри вже був зарахований дитячий ортопед-травматолог, фронтовик А.Н. Кедик. З моменту організації курсу дитячої хірургії при кафедрі хірургії педіатричного факультету (ректор і зав.каф. проф. С.І. Корхов) і розпочинається історія клініки дитячої хірургії на Вінниччині.

Через 3 роки після закінчення клінординатури з хірургії до них приєдналися одразу двоє асистентів, майбутніх доцентів - А.В. Левківський та І.Г. Назаренко. Поступово утворився доцентський квартет дитячих хірургів – перших к.мед.н. на Вінниччині, а його керівник Ю.П. Кукуруза у 1986 р. став професором.2

Наступні 11 років до 1977-го основним куратором клініки дитячої хірургії була кафедра хірургії педіатричного факультету на базі Вінницької ЦРЛ. У різні роки кафедру очолювали: професори С.П. Корхов, В.М. Нечипорук, В.Г. Зоря, Т.А. Кадощук. Науковою тематикою кафедри стала розробка проблем холецисто-панкреатиту, перитоніту, пахових гриж. У 1968 році при ректорові ВМІ доц. М.П. Рудюку та головному лікареві ВОКЛ Ю.І. Островському дитяче хірургічне відділення знову повернулося до історичного хірургічного корпусу (1 поверх). Темпи хірургічного прогресу помітно прискорилися. Вперше розпочалося оперативне лікування хвороби Гіршпрунга (доц. Ю.П. Кукуруза), інших видів вродженої кишкової непрохідності. Все це відбувалося паралельно різнобарв’ю маніфестації всіх проявів ″стафілококової чуми″ у новонароджених і дітей першого року життя.3

Колеги переконалися в необхідності та важливості дитячої хірургії як науки і спеціальності. Вже при ректорові ВМІ проф. В.Д. Білику та головному лікареві А.П. Коляденку (1931-2006) навесні 1973 р. з переходом до новозбудованого урологічного корпусу (нині корпус №17, ІІІ поверх, гінекологічне відділення) вперше з’явилися самостійні відділення і служби: дитяча хірургія та дитяча ортопедо-травматологія, розпочалися самостійні ургентні чергування. Але планова та гнійна хірургія ще знаходилися в одному відділенні (зав.від. Ю.М.Коцюбинський). Наприкінці 1980-х років вперше у відділенні був відкритий блок інтенсивної терапії. А К.С. Белецька та ортопед В.П. Пасічник перейшли на консультативний прийом до обласної поліклініки.

Подальший приток молоді (В.А. Тлоки, В.Г. Павлішина, В.В.Корнійчука, В.О. Алєксєва, В.Т. Савицького, асистентів Навроцького В.А., В.П. Франчука, Є.Є. Лойка, М.М. Ситника) сприяв впровадженню в практику нових підходів до інфузійної терапії та розвитку напрямків спеціалізованої хірургічної допомоги дітям.

Продовжувала розбудовуватись кримська мрія доц. Ю.П. Кукурузи – дитяча торакальна хірургія. У стінах відділення4 впроваджувались перші бронхоскопії і бронхооклюзії, розпочалися радикальні операції на легенях (проф. І.І. Мітюк), БДЛ (доц. В.І. Мокрик), продовжувались операції при діафрагмальних грижах у дітей різного віку. Ортопеди продовжували оперативне лікування вродженого вивиху стегна, переломів кісток в ліктьовому суглобі за допомогою запропонованих металоконструкцій.

У зв’язку з поступовим розширенням програми підготовки студентів з дитячої хірургії, у 1976 році курс дитячої хірургії реорганізований в самостійну кафедру (зав. – доц. Ю.П. Кукуруза). Було розпочато викладання дитячої хірургії на 4-му та 5-му курсах педіатричного факультету, 5-му курсі лікувального факультету.

У 1980 р. лікувальною базою клініки дитячої хірургії стала Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. На той час це була шоста обласна дитяча установа в Україні. Це значно покращило лікувальну, педагогічно-наукову та матеріальну базу кафедри. Можливості клінічної бази дозволяли викладати планову і невідкладну хірургію, ортопедію і травматологію, хірургію новонароджених, урологію, онкологію дитячого віку.

Ще з відкриттям курсу дитячої хірургії за конкурсом на педіатричному факультеті була створена перша група субординаторів-дитячих хірургів, що дало можливість підготувати кваліфікованих спеціалістів для розширення складу кафедри і забезпечення практичної ланки охорони здоров’я дитячими хірургами. Співробітниками кафедри за конкурсом були обрані Навроцький В.А., Лойко Є.Є., Швець В.О., Вронський А.Ф., Фіщенко В.О., Погорілий В.В., Ситник М.М., Фомін О.О.

5За перші 10 років колектив кафедри проробив надзвичайну велику роботу, щоб виконати нагальні завдання: створити повноцінні спеціалізовані хірургічні бази для надання висококваліфікованої допомоги дітям і навчанню студентів всім розділам дитячої хірургії на належному рівні.

Весною 1981 р. у Вінницькому медичному інституті та клініці дитячої хірургії була вперше проведена Всесоюзна наукова студентська конференція і симпозіум з актуальних питань дитячої хірургії.

Всі роки, починаючи з 1966-го і до липня 2006 року, клініку незмінно очолював д.мед.н., професор Ю.П. Кукуруза.

6З липня 2006 року по вересень 2016 року кафедру очолював д.мед.н., професор В.В. Погорілий.

З вересня 2016 року завідувачем кафедри став д.мед.н., доцент Конопліцький В.С.

В клініці вперше в повному об’ємі розпочалось надання оперативної допомоги новонародженим з різними вадами розвитку (проф. Погорілий В.В.). Вперше в регіоні були виконані корегуючи операції при обструктивних ураженнях шлунково-кишкового тракту сечовидільної сиситеми, міхурово-уретеральному рефлюксі (д.мед.н. Фомін О.О.).

Значно розширився об’єм операцій при інших захворюваннях хірургічного профілю (тора кальна хірургія, онкологія, ортопедія, травматологія, гематологія та ін.).

Паралельно збільшувався об’єм і вдосконалювався педагогічний процес. Колектив кафедри працював буквально “день і ніч”, так як, окрім обов’язкової7 педагогічної і лікувальної роботи, приходилося приймати участь в усуненні всіх складних хірургічних ситуацій, допомагати лікарям оволодівати спеціалізованими розділами хірургії. В теперішній час кафедра дитячої хірургії працює на базі 6 відділень (162 ліжка) обласної дитячої 520 20121220-193535клінічної лікарні і надає всі види хірургічної допомоги дітям м. Вінниці і області.

Наша робота – це наша данина професії – хірургії, яка потребує не тільки підкріплювати теорію практикою, але і розумінню глибокого переконання в тому, що навчати може лише той, хто досконало володіє як даром педагога, так і своєю професію. В клініці навчає не лише викладач, навчають всі – завідувачі відділенням, ординатори, сестри, санітарки своїм вмінням та організацією. В той же час високий професіоналізм в навчально-лікувальному процесі повинен бути обумовлений також і сучасним устаткуванням, постійною розробкою і впровадженням нового в практику охорони здоров’я.. Основні направлення наукових досліджень кафедри базувались на потребах практичної медицини. Серед основних наукових проблем велику питому вагу займала проблема гнійної хірургії, особливо дітей молодшого віку. За цією темою були проведені фундаментальні комплексні наукові дослідження і захищені дисертації професора Кукурузи Ю.П., доцентів Левківського О.В., Назаренка І.Г., Лойка Є.Є., Навроцького В.А., Погорілого В.В., Якименка О.Г., Конопліцького В.С., Русака П.С., Паламарчука Ю.П., Погребняка І.О., аспірантів - іноземних громадян Алі-Важиха, Аммара Фаллаха, Башара Шмайссані.

8Кафедра дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на чолі з її завідувачем професором Погорілим В.В. стала ініціатором та організатором проведення І-го Конгресу дитячих хірургів України з міжнародною участю, який відбувся у березні 2007 року у м.Хмільнику. В роботі цього наукового форуму прийняли участь понад 700 учасників із 9 країн світу.

Влітку 2010 року у Вінниці на базі медичного університету відбулись VI міжнародні Пироговські читання з нагоди 200-річчя видатного хірурга М.І. Пирогова. Секція дитячої хірургії була організована та проводилась з участю співробітників кафедри дитячої хірургії, які прийняли саму активну участь в організації та проведенні цього масштабного міжнародного форуму, що прийняв понад 2300 делегатів із 18 країн світу.

Сьогодні кафедра дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова – це багатопрофільний науковий підрозділ, який вносить вагомий внесок в розвиток вітчизняної дитячої хірургії та надає допомогу практичній охороні здоров’я. Результатом наукових досліджень кафедри є захист 17 дисертацій, із них 3 докторські, більш 400 друкованих робіт, 3 монографії. В активі кафедри 42 свідоцтв на винахід і патенти, 137 раціоналізаторських пропозицій, більш 20 місцевих конференцій, участь в роботі міжнародних конгресів. Кафедра дитячої хірургії проводить курси тематичного підвищення кваліфікації лікарів хірургів та лікарів загальної практики, а також передатестаційні цикли для лікарів-дитячих хірургів.

За науковими темами кафедри працює студентський науковий гурток, члени якого приймають активну участь в наукових конференціях з дитячої хірургії міжнародного, республіканського, регіонального і місцевого значення. Підготовку по дитячій хірургії почали в науковому студентському гуртку більшість співробітників кафедри.

9Студентський науковий гурток на кафедрі хірургії дитячого віку ВНМУ ім. М.І. Пирогова був заснований у 1966 році, в який прийшли 11 студентів 3-4 курсів педіатричного факультету. Ініціатором створення гуртка був у той час ще доцент Ю.П. Кукуруза. З перших років існування гуртка студенти-гуртківці прийняли активну теоретичну та практичну участь в розробці наукових тем, пов’язаних з гнійно-запальними захворюваннями у дітей. Першими гуртківцями були: А.В. Філик, Т.Д. Плескун, В.О. Єрмольєв, М.В. Йолтухівський, П.І. Дмитрук та ін. Засідання гуртка в клініці дитячої хірургії проводились щотижня під керівництвом керівника та старости гуртка. І вже у 1967 році студент 6-го курсу педіатричного факультету А.В. Філик представляв студентський гурток на Московській студентській конференції з дитячої хірургії. А у 1971 році в роботі ХІІІ Всесоюзної студентської наукової конференції що проходила у м. Донецьку наші гуртківці прийняли участь та представили свої наукові розробки і здобули перші нагороди та почесні грамоти. Доповідь В.О. Єрмольєва з колегами завоювала золоту медаль. В подальшому участь у всесоюзних наукових конференціях стала доброю традицією для студентського наукового гуртка ВМІ. На ХІV Всесоюзній студентській науковій конференції, що проходила в м. Ризі наші гуртківці знову були серед призерів. У 1973р. на конференцію у м. Тбілісі гуртківці також представили цікаві доповіді і завоювали срібну медаль (Лойко Є.Є.). А на наступній, ХVІ Всесоюзній студентській науковій конференції у 1974 році в м. Кишиневі, доповідь Є.Є. Лойко та В.П. Франчука отримала бронзову медаль. Успіх супроводжував членів гуртка і в наступних конференціях, а саме: м. Єревані – 1975 р. В.П. Франчук та В.В. Бондаренко з доповіддю на тему „Моделювання гострого гематогенного остеомієліту на тваринах ” здобули золоту медаль. В середині 70-х років на кафедрі тривало виконання наукових досліджень з питань гострого гематогенного остеомієліту (доц. Ю.П. Кукуруза, ас. В.О. Левківський), абдомінальній хірургії (ас. Назаренко І.Г.) і гуртківці приймали  саму активну участь у вивченні клінічних та експериментальних аспектів гнійної патології у дітей. У 1978 році на ХХ Всесоюзній студентській науковій конференції в м. Душанбе наших гуртківців знову чекав успіх, і як результат – призові місця та почесні грамоти: доповідь В. Векліча, Д.Шульги та В. Войцехівського була удостоєна срібної медалі. Наші гуртківці здобули все нові й нові призові місця та почесні грамоти і на наступних всесоюзних конференціях. На початку 80-х років гуртківцями були О.К. Толстанов, О.А. Моравська, Г.А. Бойко, С.М. Бондар, вони приймали участь та завойовували призові місця на конференціях, які проходили у 1979р.- м. Ростов на Дону, у 1980 році – м. Махачкалі, у 1983 році – м. Тбілісі, у 1985 році – м. Ташкент.

У 1981 році Вінниця прийняла почесну естафету проведення студентських наукових форумів. На базі нашого медичного інституту та кафедрі дитячої хірургії була проведена Всесоюзна наукова студентська конференція і симпозіум з актуальних питань дитячої хірургії, на яких були присутні студентські наукові колективи та видатні дитячі хірурги: академік Ю.Ф. Ісаков, проф. Е.О. Степанов, проф. Г.А. Баїров, завідувачі кафедр дитячої хірургії із провідних клінік Радянського Союзу.

Нові й нові покоління гуртківців дитячих хірургів приходили на кафедру, але завжди їх роботи відрізнялись науковою новизною та практичною направленістю і це давало змогу отримувати високу оцінку професорського журі. Так у 1986р. в місті Івано-Франківську доповідь П.С. Русака «Особливості профілактики травматизму у дітей м. Вінниці»була удостоєна золотої медалі; а доповідь І.Кухарчука та Ю.Миська удостоєна бронзової медалі). У 1987р. – м. Кишинів доповідь С. Богачука, В. Конопліцького, І. Кухарчука та М. Довгаля завоювала срібну медаль. В 1989р. - у м. Дніпропетровську золоту та срібну медалі отримали доповіді А. Ольхомяка, А. Барвінка і В. Конопліцького. У 1987 році студентська наукова робота Богачука С.Г. «Діагностика та лікування післяопераційного лімфаденіту у дітей» була визнана гідною медалі і премії Академії Наук УРСР.

Після розвалу Радянського Союзу студентська наука опинилась у важких умовах, що було обумовлено економічними проблемами, проте науковий гурток не припиняв свою діяльність. Щорічно проводились внутрішньовузівські наукові конференції, гуртківці наполегливо та старанно працювали, підтримували традиції старших поколінь і вже у 2004 році на студентській науковій конференції в м. Одесі доповідь Є.М. Сахаревич «Оцінка больового симптому у новонароджених» була удостоєна диплому ІІ ступеню. У 2005 році на студентській науковій конференції у м. Львові доповідь Є.М. Сахаревич та Т.В. Мітюк «Закрита травма у дітей Вінницького регіону» удостоєна диплому І ступеню. Тісний науковий зв’язок гуртківці підтримували і з  нашими давніми друзями з Росії. У 2008 році на XV (48) Російської наукової конференції «Актуальні питання хірургії, анестезіології та реаніматології дитячого віку» в м. Єкатеринбурзі, студентський науковий гурток дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова був удостоєний диплому ІІ ступеня.

20-23 квітня 2010 року в Російському державному медичному університеті, м. Москва відбулась XVІІ Всеросійська (50 Союзна) студентська наукова конференція „Актуальні  питання хірургії, анестезіології і реаніматології дитячого віку”, в роботі якої прийняли участь гуртківці кафедри дитячої хірургії нашого університету. Результатом участі студентського наукового гуртка у роботі вищезгаданої конференції стало здобуття Диплому І ступеню та медалі „За кращу наукову доповідь” за усну доповідь Н.Ю. Косеченко та О.І. Шищук на тему: «Метод етапного усунення вісцеро-абдомінальної диспропорції при хірургічній патології передньої черевної стінки». Стендова доповідь В.Г. Рокити та О.О. Ларіна „Лікування кісткових кіст у дітей” удостоєна Диплому ІІІ ступеню та медалі. Стендова доповідь Д.Ю. Макончука, Д.О. Клименка та Р.В. Шавлюка „Спосіб обробки культі апендикса” нагороджена дипломом учасника конференції.

За наукову новизну представлених доповідей та презентацію свого університету, студентський науковий гурток кафедри дитячої хірургії Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова був визнаний одним з найкращих серед гуртків із 46 ВУЗів країн СНД та нагороджений Дипломом І ступеню.

Студентська наука завжди є критерієм актуальності наукових напрямків діяльності кафедри і відображає рівень її наукової зрілості.. Тому завідувач кафедри, її актив надають особливої уваги цьому питанню. Гуртківці здобувають нових наукових вершин і пам’ятають історію, яка відображена на власноруч оформленому гуртківцями сайті гуртка http://www.ideaclub.vn.ua

10У різні роки науковими керівниками студентського гуртка були: професор Ю.П. Кукуруза 1966-1976рр., доцент О.В. Левківський 1976-1980 рр., доцент І.Г. Назаренко 1980-1990 рр.,  доцент Є.Є. Лойко 1990-1994 рр., професор В.В. Погорілий 1994-2001 рр., професор О.О. Фомін 2001-2005 рр., з 2005 року керівником гуртка є к.мед.н., доцент О.Г. Якименко.

Старостами гуртка були: В.О. Єрмольєв (1966-1968 рр.), В.В. Худов (1968-1971рр.), Є.Є. Лойко (1971-1974рр.), В.В.Бондаренко (1975-1976рр.), І.Г. Шульга (1976-1980рр.), Г.А. Бойко (1981-1985рр.), В.С. Конопліцький (1985-1989рр.), С.П. Лисянський (1990-1991рр.), А.В. Балухіна (1991-1993рр.), Д.В. Конопліцький (2005-2009рр.), Н.Ю. Косеченко (2009-2010рр.), О.І. Шишчук (2010-2011рр.), С.В. Химера (2011-2012рр.), Р.В. Шавлюк (2012-2014рр.).

Вихідці з гуртка - науковці, педагоги, організатори охорони здоров’я,  практичні лікарі, серед них: к.мед.н. доцент О.К. Толстанов (заступник міністра МОЗ України), д.мед.н., профессор С.О. Риков (головний спеціаліст МОЗ України з очних хвороб), д.мед.н., профессор В.В, Погорілий (проректор з лікувальної роботи ВНМУ ім. М.І. Пирогова), В.В. Паненко (заступник начальника УОЗ та курортів Вінницькоїоблдержадміністрації), д.мед.н., профессор О.О. Фомін (головний лікар Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги), к.мед.н О.А. Моравська (заступник головного лікаря ВОДКЛ), С.Ю. Сірацький (заступник головного лікаря МОДЛ) та багато-багато інших гуртківців, які вносять вагомий внесок у розвиток вітчизняної медичної науки практичної охорони здоров’я.

За останнє десятиріччя поряд з вищезгаданими напрямками наукових розробок кафедри, приорітетними стали розробка та впровадження в клінічну практику нових технологій – лапароскопічної хірургії, артроскопії, торакоскопії. Розробка нових способів хірургічних втручань у новонароджених, зокрема при вроджених вадах шлунково-кишкового тракту (атрезіях стравоходу, 12-палої кишки, тонкої та товстої кишки); вроджених вадах передньої черевної стінки та дихальної системи (гастрошизісі, омфалоцелє, діафрагмальних грижах) у дітей з низькою масою тіла з застосуванням методу багатовекторної тракції. Застосування цих методик значно покращило результати лікування дітей, особливо новонароджених. Перспективними є напрацювання з розробки оперативних втручань при деформаціях грудної клітки та крипторхізмі. В практику хірургічних відділень обласної та районних лікарень широко впроваджені раніше розроблені колективом кафедри оперативні втручання при варикоцеле, пахвинних грижах та гнійно-септичних захворюваннях кісток та суглобів.

Хід і розвиток кафедри і дитячої хірургії в регіоні продовжується. Наші наукові роботи використовуються в медичній практиці, слугують предметом дисертацій, широко використовуються сучасні комп’ютерні технології, знання яких стало обов’язковим для аспірантів та пошукачів.