Навчальний план ТУ «Гнійно-запальні захворювання у дітей»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра дитячої хірургії

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Гнійно-запальні захворювання у дітей»

ЗА ФАХОМ «ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ»

Вінниця 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Мета циклу: безперервність післядипломної освіти лікаря дитячого хірурга, хірурга загальної практики, за спеціальністю «Дитяча хірургія» відповідно до кваліфікаційних вимог.

Тривалість навчання: - 0,5 місяця (78 годин)

Контингент слухачів: лікарі-спеціалісти, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей – «Лікувальна справа» або лікарі дитячі хірурги, дитячі урологи.

Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

лекціїї

прак-тичні

семі-нари

разом

01.

Медико-соціальні та епідеміологічні питання гнійно-запальних захворювань у дітей

-

2

2

4

02.

Анатомо-фізіологічні особливості м’яких тканин у дітей різного віку.

-

2

2

4

03.

Анатомо-фізіологічні особливості черевної порожнини у дітей різного віку.

-

2

2

4

04.

Хірургічна анатомія, оперативні доступи при хірургічному лікуванні гнійно-запальних захворювань у дітей

-

2

2

4

05.

Гнійні захворювання м'яких тканин: Флегмона, Флегмона новонароджених, Фурункул, Карбункул, Абсцес, Бешиха, Гнійний мастит новонароджених, Панарицій, Флегмона кінцівок, Лімфаденіт

4

4

4

12

06.

Остеомієліт: Гострий гематогенний остеомієліт, Хронічний остеомієліт, Атипові форми остеомієліту, Особливості остеомієліту у немовлят

4

4

4

12

07.

Гострий апендицит

2

4

6

12

08.

Апендикулярний перитоніт, Первинний перитоніт, Перитоніт у новонароджених

2

2

4

8

09.

Гнійна хірургічна інфекція. Хірургічний сепсис. Анаеробна інфекція

-

2

4

6

10.

Загальні Принципи консервативної терапії гнійно-запальних захворювань у дітей. Антибактеріальна терапія

2

2

4

8

11.

Комп’ютерне тестування. Залік

4

2

6

4

12

     Всього

18

28

40

78