Навчальний план ТУ «ОБСТРУКТИВНІ УРОПАТІЇ У ДІТЕЙ»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра дитячої хірургії

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«ОБСТРУКТИВНІ УРОПАТІЇ У ДІТЕЙ»

ЗА ФАХОМ «ДИТЯЧА УРОЛОГІЯ»

Вінниця 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Мета циклу: безперервність післядипломної освіти лікаря дитячого хірурга, дитячого уролога, хірурга загальної практики, за спеціальністю «Дитяча урологія» відповідно до кваліфікаційних вимог.

Тривалість навчання: - 0,5 місяця (78 годин)

Контингент слухачів: лікарі-спеціалісти, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей – «Лікувальна справа» або лікарі дитячі хірурги, дитячі урологи.

Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

лекціїї

прак-тичні

семі-нари

разом

01.

Медико-соціальні та епідеміологічні питання обструктивних уропатій у дітей

4

2

6

4

02.

Клінічна анатомія та фізіологія сечо-видільної системи у дітей

6

2

8

6

03.

Семіотика та методи діагностики в дитячій урології

10

4

14

10

04.

Аномалії сечових та статевих органів у дітей

6

2

8

6

05.

Неспецифічні запальні захворювання сечових шляхів, сечокам’яна хвороба у дітей

6

2

8

6

06.

Мегауретер у дітей

4

4

8

4

07.

Гідронефроз у дітей

4

2

6

4

08.

Синдром гострої затримки сечі у дітей

-

2

2

-

09.

Загальні методи консервативного лікування

4

4

8

4

10.

Оперативна урологія при обструктивних

2

2

4

2

11.

Комп’ютерне тестування. Залік

4

2

6

4

12

       Всього

4

50

24

78