ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЛІКАР ДИТЯЧИЙ-ХІРУРГ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ

 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ

ЛІКАР ДИТЯЧИЙ-ХІРУРГ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ

Назваманіпуляцій

Ступіньоволодіння

Пункціявени (переферичної та центральної)

+++

Венесекція.

+++

Переливаннякрові та їїзамінників.

+++

ПХО рани

+++

Визначення венозного тиску.

+++

Визначеннятривалостікровотечіта часу згортаннякрові.

+++

Визначення об’ємуабодефіцитуциркулюючоїкрові.

+++

Місцевезнеболення.

+++

Проведення комплексу вправ ЛФК в післяопераційномуперіоді

+++

Пальцеведослідженняпрямої кишки.

+++

Зондування, промиванняшлунка, аспіраціяшлунковоговмісту

+++

Дренування плевральної порожнини за Моналді

++

Дренування плевральної порожнини за Бюлау

++

Введення зонда Блекмора.

+++

Сифоннаклізма.

+++

Паранефральна блокада.

++

Пункціячеревноїпорожнини.

++

Пункціяабсцесівчеревноїпорожнини.

+

Лапароскопія при гостромуапендициті

++

Лапароскопіяприварікоцелє

+

Діагностичналапараскопія

+

Лапароскопія при крипторхізмі

+

Лапароскопічнахолецистомія.

+

Доудентальнезондування.

++

Взяттяшлункового соку для дослідженняшлунковоїсекреції.

+++

Ph-метрія шлункового вмісту (в шлунку)

++

Зондовегодуванняхворих.

++

Визначення стану клапановогоапаратумагістральних вен.

++

Пункціяплевральноїпорожнини.

+++

Лапароцентез.

++

Анестезіолого-реанімаційнізаходи.

 

Перидуральнаанестезія.

+

Інтубаціятрахеї.

+++

Звільненнядихальнихшляхів. Штучнедихання.

+++

Допоміжнедихання. Штучнавентиляцялегень.

++

Закритиймасажсерця.

+++

Трахеостомія(відпрарцюванняоперації на трупах).

+++

Трахеотомія

+++

Пункціятрахеї і мікроіригаціябронхіального дерева.

+++

Гемосорбція.

+

Урологічневідділення.

 

Катетеризація тапромиваннясечовогоміхура.

+++

Цистоскопія.

++

Новокаїнова блокада сім’яного канатика.

+++

Катетеризаціясечоводів.

+

Гінекологічневідділення

 

Ректоабдомінальнебімануальне та вагінальнеобстеження

++

Пункціязадньогосклепінняпіхви.

++

Онкологічний центр

 

Пункційнабіопсіяпухлин

++

Мамографія

+

Травматологічне і нейрохірургічневідділення

 

Спинномозковапункція

++

Вправленнявивихівплеча і стегна

+++

Репозиціякістковихуламків при нескладаних переломах кістоккінцівок

++

Гіпсоваімобілізація при переломах кісток

+++

Накладанняскелетноговитяжіння

++

Пункціяколінногосуглобу

++

Поліклініка

 

Місцевезнеболення при гнійнихзахворюваннях м’яких тканин

+++

Пункція та розтинабсцесів.

+++

Рентгенологічнийкабінет

 

Рентгеноскопіятарентгенографіягрудноїклітки

+

Оглядоварентгеноскопіяорганівчеревноїпорожнини

++

Рентгеноскопіяшлунково-кишкового тракту

+

Іригоскопіятаіригографія

+

Екскреторнаурографія

++

Холецисто-холангіографія

++

Ретроградна урографія

++

Флебографія

+

Фістулографіятафістулоскопія

++

Радіозіотопнадіагностиказахворюваньпечінки, підшлунковоїтащитовидноїзалоз.

+

УЗД органівчеревноїпорожнини та заочеревинного простору

+

Комп’ютернеобстеженняорганівчеревноїпорожнини, зачеревного простору та тазу

+

Клінічналабораторія

 

Визначеннягемоглобіну

+++

Визначення гематокриту

+++

Визначеннягрупи та резус приналежностікрові

+++

Кабінетендоскопії і функціональноїдіагностики

 

Фіброгастродуоденоскопія

++

Аноскопія

+++

Ректороманоскопія

++

Фіброколоноскопія

+

Осцилографія

++

Реовазографія

++

Капіляроскопія.

++

Примітка:

+          ознайомлений

++       засвоїв

+++     оволодів

Зав. кафедри дитячої хірургії                                                        проф. Конопліцький В.С.