Посібники

  1. Симптоми гострого апендициту (Епонімічний довідник). Конопліцький В.С., Погорілий В.В., Фомін О.О., Якименко О.Г. – Вінниця, ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 2007. – 36с.
  2. Дитяча хірургія вади розвитку у дітей (Навчально-методичний посібник). Погорілий В.В., Фомін О.О., Кукуруза Ю.П., Конопліцький В.С., Якименко О.Г. та інш.- Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна медична академія. – 2011. – 332с.
  3. Історія хірургії дитячого віку. За редакцією О.К. ТОлстанова, Ю.В. Вороненка, В.Ф. Рибальченка, А.Ф. Левицького, А.А. Переяслава, П.С. Русака у співавторстві: В.С. Конопліцький, Ю.П. Кукуруза, Є.Є. Лойко, В.В. Погорілий, О.Г. Якименко та інш. – Тернопіль: ТГМУ «Укрмедкнига». – 431с.
  4. Хірургія, дитяча хірургія з клінічною психологією / Типова програма нормативної навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації // Фомін П.Д., Каніковський О.Є., Погорілий В.В., Сандер С.В., Якименко О.Г., конопліцький В.С., Повч О.А. – К.: МОН України ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти України». – 2013. – 65с.