ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ЗМІСТОВНИМ МОДУЛЕМ 9 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, „ПЕДІАТРІЯ”

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

Проф. Гумінський Ю.Й.

_____________________

«___»__________201__ р. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

                                       ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

Тема

Кількість годин

1

Вади розвитку, які супроводжуються дихальною недостатністю.

6

2

Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю. Вади передньої черевної стінки. Крипторхізм. Вади розвитку товстої кишки. Аноректальні вади.

6

3

Вади розвитку органів сечової та статевої систем.

6

4

Вади розвитку опорно-рухового апарата.

6

 

Підсумковий тестовий контроль

4

 

Разом

28

Завідувач кафедри дитячої хірургії                         д.мед.н. Конопліцький В.С.