ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ В МОДУЛЮ 3

 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

Тема

Кількість

годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

5

Поточний контроль на практичних заняттях.

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять.

5

 

2.1

Деонтологія дитячого віку.

0,5

Підсумковий контроль.

2.2

Особливості антибіотикотерапії у дітей.

0,5

2.3

Рідкі форми інвагінації кишечника у дітей.

0,5

2.4

Ускладнення гнійно-запальних захворювань у дітей.

0,5

2.5

Пункція суглобів у дітей

0,5

2.6

Токсико-септичний шок у дітей.

0,5

2.7.

Хіміотерапевтичне лікування злоякісних новоутворень.

0,5

2.8

Лапароцентез у дітей.

0,5

2.9

Техніка лапароскопії у дітей.

0,5

2.10

Можливості УЗД у дітей.

0,5

3.

Індивідуальна самостійна робота студентів з однією з тем за вибором.

Огляд наукової роботи за вибором.

9

Поточний контроль на практичних заняттях.

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

10

 
 

Разом

29