ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ 5.6 (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА, ПЕДІАТРІЯ)

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

Проф. Гумінський Ю.Й.

_____________________

_____________________

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ 5.6 (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА, ПЕДІАТРІЯ)

Дата

проведення

Тема

Лектор

95-99

12-14

1-4

31-35

8-11

5-7

1.

29.01.

04.02.

05.02

06.02

07.02

08.02

Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів. Гнійно-запальні захворювання м’яких тканин.

Професор

Конопліцький В.С.,

Проф. Погорілий В.В.

 

2.

26.02

04.03

05.03

06.03

07.03

08.03

Запальні захворювання черевної порожнини.

Професор

Конопліцький В.С.

Доц.

Навроцький В.А.

 

3.

26.03

01.04

02.04

03.04

04.04

05.04

Набута кишкова непрохідність. Кровотечі із травного тракту. Портальна гіпертензія.

Професор

Конопліцький В.С.

Доц. Якименко О.Г.

 

4.

23.04

06.05

07.05

08.05

09.05

10.05

Травма грудної порожнини та ушкодження стравоходу. Гнійно-запальні захворювання легенів та плеври. Екстрена медична допомога невідкладних станів.

Професор

Конопліцький В.С.

Доц. Лойко Є.Є.

 

Завідувач кафедри дитячої хірургії                      д.мед.н. Конопліцький В.С.